Disclaimer

Marqit spant zich in om de inhoud van de webpagina's regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op deze website opgenomen artikelen, persberichten, whitepapers, business cases of vergelijkbare publicaties kunnen door derden worden aangeleverd. Marqit is niet aansprakelijk voor de inhoud van de geplaatste artikelen en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen. Marqit behoudt zich het recht om aangeleverde publicaties niet te plaatsen op haar websites zonder zich daarvoor te verantwoorden. Marqit behoudt zich het recht voor materiaal van haar website te verwijderen of te wijzigen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving.

Een bezoeker mag geen auteursrechtelijke beschermde publicaties of andere op deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Marqit (ook niet via een eigen netwerk).

Marqit is niet aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina en de daarop aangeboden diensten of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.

Mocht u op- of aanmerkingen hebben over de inhoud van de pagina of de aangeboden diensten, dan kunt u contact met ons opnemen via info@marqit.nl.

Marqit B.V.
KvK 24336864
Stille Veerkade 27
2512 BE Den Haag
E-mail: info@marqit.nl


Uw account

Meld u nu gratis aan als member voor toegang tot alle beschikbare whitepapers, reference cases en andere informatieve documenten!
Powered by
De Nationale Onderwijstentoonstelling

Top IT vacatures in het Onderwijs

 
Powered by: ICTwerkt.nl